Juridisch advies

Juridisch advies Helder Onderwijs

Juridisch advies en begeleiding op alle rechtsgebieden in het onderwijs

In het onderwijs krijgen onderwijsinstellingen steeds vaker te maken met juridische vraagstukken, die door toenemende regelgeving ook steeds complexer worden. Op het gebied van juridische dienstverlening voor het onderwijs, werkt Helder Onderwijs samen met de Onderwijs Juristen Groep (OJG). Wij adviseren en begeleiden u op alle rechtsgebieden. We hebben ruime proceservaring en kennis van de specifieke wet- en regelgeving binnen het onderwijs. We weten wat er speelt bij schoolbesturen en zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Ons doel is de klant echt verder helpen. Helpen door de klant te adviseren en/of te begeleiden bij elk juridisch vraagstuk in het onderwijs.

Juridisch advies en begeleiding onderwijs, Helder Onderwijs helpt u onder andere bij:
 • Ontslag personeel.
 • Verzuim personeel.
 • Arbeidsovereenkomsten.
 • Documenten als vaststellingsovereenkomsten, opzeggingsbrieven, ontslagbesluiten en ontbindingsverzoeken.
 • Procedures tegen een disciplinaire maatregel of een ontslag (kantonrechter, bezwaarschriftencommissie, bestuursrechter en Commissie van Beroep).
 • Toepassen CAO.
 • Instroomtoetsen.
 • Uitwerken statuten.
 • Bekostigingsvraagstukken.
 • Interne en externe klachtenprocedures.
 • Onderhandelingen met vakorganisaties en medezeggenschapsorganen over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaardenbeleid, reorganisaties en sociale plannen.
 • Procesbegeleiding bij geschillen met het UWV Werkbedrijf of het Participatie- en Vervangingsfonds.

Vrijblijvende afspraak, offerte of meer informatie?
Neem direct contact met ons op. Wij helpen u graag!