CAO Bestuurders PO 2016 ondertekend

cao-bestuurders-helder-onderwijs

Nadat de leden hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord van de nieuwe CAO Bestuurders PO 2016, hebben de CAO-partijen (de Bestuurdersvereniging primair onderwijs (BVPO) en de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)) de nieuwe CAO ondertekend.

De belangrijkste bepalingen uit de nieuwe CAO zijn:
  • De salarisontwikkeling volgt die van de werknemers die vallen onder de CAO-PO 2016-2017.
  • De professionaliseringsparagraaf is aangescherpt.
  • Er is een artikel toegevoegd over nevenwerkzaamheden dat aansluit bij de bepalingen voor de overige werknemers in het primair onderwijs en die voor de bestuurders in het voortgezet onderwijs.
Tenslotte zijn er 2 procesafspraken gemaakt. De CAO-partijen:
  1. streven ernaar in goed overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de overgangsrechtelijke situatie, zoals die geldt voor het bovenwettelijk deel van de werkeloosheidsuitkering, zo spoedig mogelijk te beëindigen. CAO-partijen willen vergelijkbare afspraken als gemaakt voor het overige werknemers in de sector PO graag opnemen in de CAO voor bestuurders PO.
  2. willen in gesprek gaan over een visiestuk waarin het profiel, de positie en de rol van de bestuurder centraal staan. Daarbij wordt het initiatief dat enkele bestuurders in het PO hebben genomen om tot een vorm van accreditatie van bestuurders te komen, nadrukkelijk betrokken.

Lees de complete tekst van de nieuwe CAO Bestuurders PO 2016.

Vragen? Neem contact op met Helder Onderwijs, wij helpen u graag.