Contactpersonen Helder Onderwijs te bereiken op mobiele telefoonnummers

Helder Onderwijs werkt sinds kort met een nieuwe telefooncentrale. Dat betekent dat de vaste telefoonnummers (vaste doorkiesnummers) zijn komen te vervallen en dat onze medewerkers alleen nog een mobiel nummer hebben. De algemene vaste telefoonnummers van Rotterdam (010) 760 74 00 en Assen (0592) 21 76 17 blijven operationeel voor dringende zaken. De vaste doorkiesnummers worden tot ± 6 april a.s. nog doorgeleid naar voornoemde algemene vaste telefoonnummers.